Vårt team

Svein Iversen

Daglig leder

Utdannet innen pedagogikk, IT, økonomi og markedsføring og har i flere år drevet enkeltpersonforetaket Kompetansetjenester. Har i tillegg hatt fremtredende stillinger i både private og offentlige virksomheter. Lang erfaring med web-publisering, utvikling og administrasjon av webapplikasjoner samt utvikling og gjennomføring av kurs og studier innen IT på de fleste nivå.

Mobil: 906 66 864

Agnar Ødegård

Utviklingsleder

Utdannet sivilingeniør og drev i flere år enkelpersonforetaket Ødegård VitMedia. Har erfaring med de fleste fasene i et webprosjekt; informasjonsstruktur, brukervennlighet, tekstskriving og implementering av forskjellige løsninger, både publiseringsløsninger og spesialutviklede webapplikasjoner.

Mobil: 928 45 119

Peder Andersen

Utvikler

Utdannet systemutvikler med økonomisk innretning. Peder har lang erfaring med utvikling av webapplikasjoner i Drupal / PHP. Har også erfaringer fra egen virksomhet og har jobbet med både offentlige og private virksomheter i Sverige.

Mobil: +46 702 227 854

Jarle Iversen

Salgskonsulent

Jarle har mange års erfaring med salg innen b2b og skal bidra til å videreutvikle vår satsing på nettstedssalg. Jarle vil ha kontor i østlandsområdet og nås på

epost: salg@norweb.no

Partnere og støttespillere

FortunaWeb - Hilde Juliussen

Utdannet dataingeniør fra HIO med spesialisering på web og webutvikling. Har erfaring med en rekke publiseringsløsninger - de siste årene med hovedfokus på Drupal. Mye erfaring innen reiseliv, særlig hotell og campingbransjen. Har de siste årene drevet Fortunaweb – et firma som leverer hjemmeside, ekstranett og intranett basert på Drupal. Er også rådgiver innen synlighet på nett / søkemotorsoptimalisering (SEO).

Mobil: 412 582 81

Kalle Tysnes

Mastergrad i strategi og ledelse fra Handelshøgskolen BI. Treårig økonomi/administrasjon/IT fra Høgskolen i Molde  samt grunn- og mellomfag i pedagogikk med bl.a. media- og kommunikasjonspedagogikk fra NTNU. Adm direktør i investeringsselskapet Helgeland Vekst fra 1998-2011 og lang erfaring fra aktiv eierstyring og selskapsledelse. Bistår med konsept- og forretningsutvikling, og er tilknyttet Norweb gjennom sitt eget konsulent- og rådgivningsselskap.

Mobil 908 29 366

Iwmac as

Norweb har inngått et nettverkssamarbeid med Iwmac as. Samarbeidet gir oss tilgang til kompetanse tilsvarende ca 7 årsverk innen Drupal, php og MySql. Dette gjør oss enda bedre rustet til å møte nye utfordringer i markedet i en fase hvor våre interne ressurser er økende, men begrenset.

Iwmac leverer et webbasert styringsverktøy for kontroll og overvåking av alle typer anlegg som overvåker tekniske anlegg på mer enn 1800 butikker, bygg, bensinstasjoner, kjøle-/fryselager, fiskeoppdrettsanlegg m.m.

SolarSoft

SolarSoft er et selskap som utvikler dataintegrasjonsløsninger for høyere utdanning i Norge.

I samarbeid med Norweb og Høgskolen i Narvik startet SolarSoft i oktober på et nyskapende utviklingsprosjekt som skal føre frem til IKT løsningen SolarSoft Connect-IT, FS <-> EmWeb. Connect-IT løsningen skal sørge for at dataflyten mellom FS og EmWeb gjør EmWeb til en løsning tett integrert med FS, som skal kunne flytte informasjon begge veier

ANNET

Et godt samarbeidsklima er nødvendig for å levere gode løsninger og vi involverer derfor både kunder og eksterne miljøer i våre prosjekter, både i og utenfor Trondheim.